Redactioneel beleid

Focus en missie

Het Bulletin KNOB is sinds 1899 het tijdschrift van de KNOB. Het tijdschrift wordt sinds 2008 mede mogelijk gemaakt door de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. 

Over de KNOB
Als oudste landelijke erfgoedorganisatie stimuleert de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) wetenschappelijke en beleidsmatige kennisuitwisseling op het gebied van ruimtelijk erfgoed. Om die doelstelling te realiseren geeft de KNOB sinds 1899 het Bulletin KNOB uit, een wetenschappelijk tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt. Daarnaast wordt jaarlijks een aantal studiedagen over uiteenlopende (actuele) onderwerpen georganiseerd, vaak gecombineerd met excursies, en, wanneer mogelijk, in samenwerking met organisaties en universitaire instellingen, die zich met de genoemde vakgebieden bezighouden. Tevens stimuleert de KNOB jong academisch talent met de KNOB-stimuleringsprijs. Bezoek de website van de KNOB: www.knob.nl 

Over het Bulletin KNOB
Het Bulletin KNOB verschijnt vier maal per jaar. Het Bulletin is hét tijdschrift om artikelen te publiceren die op wetenschappelijk niveau de kennis op het terrein van archeologie, architectuur- en bouwgeschiedenis, stedenbouwgeschiedenis, cultuurlandschap en monumenten vergroten en verdiepen. De onafhankelijke redactie is verantwoordelijk voor het handhaven van dat wetenschappelijke niveau.

Het Bulletin KNOB heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een belangrijke kennisbron op het terrein van het culturele erfgoed en wordt als zodanig in binnen- en buitenland erkend. Het wetenschappelijke tijdschrift is peer-reviewed en geïndexeerd door Scopus.

 

Beleid secties

Redactioneel

Redactionele bijdrages worden alleen door redacteuren geschreven.

Niet aangevinkt Open inzendingen Aangevinkt Geïndexeerd Niet aangevinkt Peer reviewed

Artikelen

Indien de auteur dat wenst, kan er anonieme beoordeling plaatsvinden. Er dienen dan twee exemplaren van het concept ingeleverd te worden: Een exemplaar zonder de naam van de auteur en een dat op de eerste pagina bovenaan de naam (en instelling of adres, woonplaats) van de auteur en andere contactinformatie (telefoon, E-mail) bevat die alleen bij de hoofdredacteur bekend is.

Binnengekomen voorstellen worden aan twee deskundigen ter beoordeling voorgelegd, die binnen twee maanden na ontvangst hun reactie, opmerkingen, advies en/of commentaar aan de hoofdredacteur bekend maken. Vervolgens neemt de hoofdredacteur contact op met de auteur en bespreekt de mogelijkheden tot plaatsing in het Bulletin.

Aangevinkt Open inzendingen Aangevinkt Geïndexeerd Aangevinkt Peer reviewed

Boekbesprekingen

Boekbesprekingen worden op verzoek van de boekredacteur van het Bulletin KNOB geschreven en worden binnen drie maanden na ontvangst van het boek ingeleverd. Na plaatsing mag de recensent het boek houden en men heeft recht op twee overdrukken van het betreffende Bulletin. Slechts bij hoge uitzondering en alleen na overleg met de boekenredacteur, is het mogelijk een bespreking/recensie te leveren die meer dan 1500 woorden telt. Noten blijven achterwege. Een boekbespreking wordt vooafgegaan door de relevante gegevens van het boek in de volgorde: auteur, titel van het boek, plaats van uitgave en uitgever, datum, aantal pagina’s, aantal illustraties z/w en kleur, ISBN en prijs in EURO, en afgesloten met een witregel, gevolgd door de voorna(a) m(en) en achternaam van de recensent.

Bij een kritische, overwegend negatieve bespreking kan de boekredacteur de auteur van de publicatie gelegenheid geven een beknopte reactie te schrijven die dan samen met de recensie wordt geplaatst.

Potentiële recensenten kunnen zich met een voorstel tot het recenseren van een recent verschenen publicatie melden bij de redacteur recensies. Zie hiervoor het colofon in elk nummer van het Bulletin KNOB.

Niet aangevinkt Open inzendingen Aangevinkt Geïndexeerd Niet aangevinkt Peer reviewed
 

Open Access beleid

Bulletin KNOB biedt vertraagde vrije toegang van de gepubliceerde inhoud op basis van de Creative Commons licentie: Naamsvermelding 4.0 Unported (CC BY 4.0). Een jaar na publicatie wordt de inhoud vrijgegeven.

 

Archiveren

Auteurs hebben het recht de pre-print en post-print versie van hun werk zelf te archiveren nadat het ingediend is bij het Bulletin KNOB. Ook mogen zij de pdf-versie van hun artikel met anderen delen (de zogenaamde uitgeversversie) die beschikbaar is op de website van het Bulletin KNOB.

Auteurs zijn nadrukkelijk vrij om hun werk dat ze ingediend hebben bij het Bulletin KNOB te kopiëren en te verspreiden in elk medium of formaat. Ze mogen het werk bewerken, aanpassen, en uitwerken voor ieder doel.

 

Publicatie ethiek

Redacteuren, auteurs en de uitgever commiteren zich aan de richtlijnen, gedragscodes en goede gebruiken die ontwikkeld zijn door de Committee on Publication Ethics (COPE).

 

ISSN

0166-0470

 

Metadata

Bulletin KNOB geeft je het recht om de metatdata van het bulletin, de nummers en de afzonderlijke artikelen te gebruiken op basis van  de Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0). Dit betekent dat alle metadata van het Bulletin KNOB gebruik mogen worden door derden zonder enige beperking.