Sponsors

Uitgever

Sinds 1899 is de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) hét platform voor wetenschappelijke en beleidsmatige kennisuitwisseling op het gebied van ruimtelijk erfgoed. De KNOB treedt naar voren als de landelijke vereniging ter bevordering van de kennis van architectuur- en bouwgeschiedenis, archeologie, cultuurlandschap en monumenten.

De KNOB stimuleert de wetenschappelijke bestudering van het culturele erfgoed en wil de belangstelling en de zorg voor het erfgoed vergroten door het vergaren en verspreiden van kennis. Om die doelstelling te realiseren geeft de KNOB sinds 1899 het Bulletin KNOB uit, een wetenschappelijk tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt. Daarnaast wordt jaarlijks een aantal studiedagen over uiteenlopende (actuele) onderwerpen georganiseerd, vaak gecombineerd met excursies, en, wanneer mogelijk, in samenwerking met organisaties en universitaire instellingen, die zich met de genoemde vakgebieden bezighouden.

Het lidmaatschap van de KNOB staat open voor iedereen die professioneel of belangstellend bij het onderzoek en het behoud van het culturele erfgoed betrokken is of zich daarbij betrokken voelt. Leden ontvangen het KNOB Bulletin gratis en krijgen daarnaast korting op de deelnemersbijdragen aan studiedagen.

Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB)