Sectiedetails


Artikelen

 
Nummer Titel
 
Bulletin KNOB 116 (2017) 3 Een vertekend beeld? Opnieuw de toeschrijving van de dolhuisvrouw Samenvatting
Dirk J. de Vries
 
Bulletin KNOB 116 (2017) 3 De ruggengraat van het laagland. De boezem als schakel in de cultuurhistorische samenhang van het veengebied Samenvatting
Inge Bobbink, Michiel Pouderoijen
 
Bulletin KNOB 116 (2017) 3 De oorspronkelijke gedaante van de geschilderde kamer in het Martenahuis te Franeker Samenvatting
Ige Verslype, Margriet Van Eikema Hommes, Annemieke Heuft
 
Bulletin KNOB 116 (2017) 2 Jan van der Groen, hovenier van de Prins van Oranje. Nieuwe archiefgegevens over zijn leven Samenvatting
Lenneke Berkhout
 
Bulletin KNOB 116 (2017) 2 'Een ploertendoder in een dierbaar en schoon gelaat'. Piet Zanstra's nieuwe raadzaal voor Den Haag Samenvatting
Jeroen van den Biggelaar
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 4 'Daar het amoveren van gebouwen in deze dagen zo algemeen is'. Het stedelijk beleid inzake krimp in Hoorn en Enkhuizen in de lange achttiende eeuw Samenvatting
Minke Walda
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 4 Haagse groei versus Leidse krimp. Een vergelijking van de ruimtelijke ontwikkelingen in twee Hollandse steden tussen 1700 en 1870 Samenvatting
Jelmer van der Zweep
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 4 Gehavende steden. De krimp van middeleeuwse havensteden in Zeeland van de zestiende tot en met de negentiende eeuw Samenvatting
Jan-Willem de Winter
 
Bulletin KNOB 116 (2017) 1 In de schaduw van Artus Quellinus. Opnieuw Gerrit Lambertsen van Cuilenborch Samenvatting
Frits Scholten
 
Bulletin KNOB 116 (2017) 1 Vrouw in de bouw. De eerste vrouwelijke afgestudeerde architecten in Nederland Samenvatting
Erica Smeets-Klokgieters
 
Bulletin KNOB 116 (2017) 1 In gruzelementen. Resten van een Utrechts sacramentshuis uit de Mariakerk in Diemen Samenvatting
Elizabeth den Hartog
 
Bulletin KNOB 116 (2017) 1 ‘Stilfarbe’ en ‘Farbkunst’. De (her)ontdekking van negentiende- en vroegtwintigste-eeuwse kleurtheorie in relatie tot kunstnijverheid, schilderkunst en architectuur Samenvatting
Jürgen Stoye
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 3 Johann Hermann Knoop en de kunst van de geschiedenis Samenvatting   PDF
Cor Wagenaar
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 3 GIS-toepassingen in onderzoek naar buitenplaatsenlandschappen Samenvatting   PDF
Steffen Nijhuis
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 3 Functie en indeling van het Amsterdamse woonhuis aan de hand van een aantal zestiende-eeuwse boedelinventarissen Samenvatting   PDF
Gabri van Tussenbroek
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 2 Uit de schaduw van Hendrick de Keyser. Gerrit Lambertsen van Cuilenborch (1597-1657), beeldhouwer en bouwmeester Samenvatting   PDF
Dirk J. de Vries
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 2 ‘Les meilleures architectes du roi’. Een onbekende brief uit 1628 over de vroege bouwperiode van het Huis Honselaarsdijk Samenvatting   PDF
Alexander Dencher
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 1 Landhuis De Hoeve (1913) van Robert van ’t Hoff. Het Hollandse landhuis en de Moderne Beweging Samenvatting   PDF
Dolf Broekhuizen
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 1 Het praalgraf van Roermond. Archeologie van een tombe Samenvatting   PDF
Hadrien Kockerols
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 1 Bouwen in turbulente tijden. Het werk van Ingenieurs-Bureau Ingenegeren-Vrijburg (IBIV) (1936-1957) Samenvatting   PDF
Pauline K.M. van Roosmalen, Maarten F. Hercules
 
Bulletin KNOB 114 (2015) 4 De Nederlandse Republiek in beeld. Illustraties in de Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, Het verheerlykt Nederland en vergelijkbare publicaties Samenvatting   PDF
Everhard Korthals Altes
 
Bulletin KNOB 114 (2015) 4 Gouden kansen? Vastgoedstrategieën van bouwondernemers in de stadsuitleg van Amsterdam in de Gouden Eeuw Samenvatting   PDF
Jaap Evert Abrahamse, Heidi Deneweth, Menne Kosian, Erik Schmitz
 
Bulletin KNOB 114 (2015) 3 Historisch Hout Nederlandse houthandel op de Elbe in de zeventiende en achttiende eeuw Samenvatting   PDF
Bernd Adam
 
Bulletin KNOB 114 (2015) 3 Historisch Hout Historisch bouwhout uit Vlaanderen: import uit noodzaak? Dendrochronologisch onderzoek als bron voor houthandel en -gebruik Samenvatting   PDF
Kristof Haneca
 
Bulletin KNOB 114 (2015) 3 Historisch Hout ‘De droechste waegescotten, die ghij weet te becomen’: De gedifferentieerde houtmarkt voor 1800 en de wisselwerking tussen aanbod, vraag en toepassing Samenvatting   PDF
Gabri van Tussenbroek
 
Bulletin KNOB 114 (2015) 3 Historisch Hout Uit ander hout gesneden: Veranderend houtgebruik in de zestiende en zeventiende eeuw Samenvatting   PDF
Dirk Jan de Vries
 
Bulletin KNOB 114 (2015) 2 ‘Waar het volk is, is de nering’ bewinkelingspatroon en winkelarchitectuur in Amsterdam, circa 1550-1850 Samenvatting   PDF
Clé Lesger
 
Bulletin KNOB 114 (2015) 2 ‘Kein ästhetisches Heil, außer im Alterswert?’: Over het actuele Duitse reconstructiedebat Samenvatting   PDF
Sara Stroux
 
Bulletin KNOB 114 (2015) 2 Een werkelijk monumentale gevel: De prijsvraag voor de uitbreiding van het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam (1915-1916) Samenvatting   PDF
Gert Eijkelboom
 
Bulletin KNOB 114 (2015) 1 De internationale uitstraling van het Vitruvianisme: Erik Forssman en de maniëristische architectuur als betekenisdrager Samenvatting   PDF
Ronald Stenvert
 
Bulletin KNOB 114 (2015) 1 Nederlandse architectuurhistorici en het buitenland tot ongeveer 1960 Samenvatting   PDF
Lex Bosman
 
Bulletin KNOB 114 (2015) 1 In de marge van de canon: Over Nederlandse architectuur in de eerste architectuurgeschiedenisboeken Samenvatting   PDF
Petra Brouwer
 
Bulletin KNOB 113 (2014) 4 Beeldvorming en reputatieschade. De Ereraad voor Architectuur en Toegepaste Kunst Samenvatting   PDF
David Keuning
 
Bulletin KNOB 113 (2014) 4 De bouwgeschiedenis van het transept en het schip van de Utrechtse Dom. Een nieuwe methode voor reconstructie op basis van de bouwrekeningen Samenvatting   PDF
Pepijn van Doesburg
 
Bulletin KNOB 113 (2014) 4 Een eerste monument van een nieuwe bouwkunst. Het gegoten huis in Santpoort uit 1911 Samenvatting   PDF
Herman Bergeijk
 
Bulletin KNOB 113 (2014) 3 De architect als ambtenaar. Philippe Van Boxmeer (1863-1955) aan het hoofd van de Mechelse bouwadministratie (1893-1913) Samenvatting   PDF
Jozefien Feyaerts
 
Bulletin KNOB 113 (2014) 3 De Medusa in de aegis van Hendrick de Keyser. Vorm en functie van een ornament op het grafmonument van Willem van Oranje (1614-1623) Samenvatting   PDF
Ghislain Kieft
 
Bulletin KNOB 113 (2014) 3 Stadswording in de Lage Landen van de tiende tot de vijftiende eeuw. Een overzicht aan de hand van vijfhonderd jaarruimtelijke inrichting Samenvatting   PDF
Reinout Rutte, Bram Vannieuwenhuyze
 
Bulletin KNOB 114 (2015) 3 Historisch Hout De houtvoorziening van Amsterdam uit Scandinavië en het Baltisch gebied: gezien vanuit dendrochronologisch perspectief (circa 1500-1700) Samenvatting   PDF
Karl-Uwe Heussnner
 
Bulletin KNOB 113 (2014) 2 Onbegrepen hoeken in de Nederlanden en overzee. De zoektocht naar het ideaal in de zestiende-eeuwse vestingbouw Samenvatting
Daan Lavies
 
1 - 40 van 495 items > >>