Sectiedetails


Boekbesprekingen

 
Nummer Titel
 
BULLETIN KNOB 115 (2016) 4 De Amsterdamse grachtengordel. Werelderfgoed sinds de Gouden Eeuw Samenvatting
Lex Bosman
 
BULLETIN KNOB 115 (2016) 4 De wereld van de Amsterdamse grachten Samenvatting
Lex Bosman
 
BULLETIN KNOB 115 (2016) 4 Rumoer aan de Amstel. Het Amsterdamse stadhuis en het muziektheater 1808-1988 Samenvatting
Tim Verlaan
 
BULLETIN KNOB 115 (2016) 4 Amsterdams werelderfgoed. De grachtengordel na 400 jaar Samenvatting
Lex Bosman
 
BULLETIN KNOB 116 (2017) 1 Wonen in de Amsterdamse School. Ontwerpen voor het interieur 1910-1930 Samenvatting
Barbara Laan
 
BULLETIN KNOB 116 (2017) 1 Dijken van Nederland Samenvatting
Guus J. Borger
 
BULLETIN KNOB 116 (2017) 1 Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw. De rijkdom van het buitenleven in de Republiek Samenvatting
Christian Bertram
 
BULLETIN KNOB 115 (2016) 3 Hervonden stad 2015. 20e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen Samenvatting
Gabri van Tussenbroek
 
BULLETIN KNOB 115 (2016) 3 Roermond. Biografie van een stad en haar bewoners Samenvatting
Willem Frijhoff
 
BULLETIN KNOB 115 (2016) 3 Tussen tent en villa. Het vakantiepark in Nederland 1920 - nu Samenvatting
Dolf Broekhuizen
 
BULLETIN KNOB 115 (2016) 2 Stadhuis Rotterdam. Honderd jaar een baken in de stad Samenvatting
Mascha van Damme
 
BULLETIN KNOB 115 (2016) 2 Het winkellandschap van Amsterdam. Stedelijk structuur en winkelbedrijf in de vroegmoderne en moderne tijd, 1550-2000 Samenvatting
Freek Schmidt
 
BULLETIN KNOB 115 (2016) 2 Landscape Biographies. Geographical, Historical and Archaeological Perspectives on the Production and Transmission of Landscapes Samenvatting
Graham Fairclough
 
BULLETIN KNOB 115 (2016) 2 ‘Also zult gijlieden dat maken’. Gebruik en ontwikkeling van bouwcontracten en bestekken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650 Samenvatting
Anna-Victoria Bognár
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 1 Kwartiermakers in Amsterdam. Stedelijke instellingen als aanjagers van de ruimtelijke ontwikkeling, 1580-1880 Samenvatting
Gerrit Vermeer
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 1 Toren versus traditie De worsteling van classicistische architecten met een middeleeuws fenomeen Samenvatting
Gabri van Tussenbroek
 
Bulletin KNOB 114 (2015) 4 Eclectic za Wilhelmiens. A shared Dutch built heritage in South Africa Samenvatting
Daan Lavies
 
Bulletin KNOB 114 (2015) 4 De St.-Joriskerk in Amersfoort. Een middeleeuwse kerk voor stad en kapittel Samenvatting
Merlijn Hurx
 
Bulletin KNOB 114 (2015) 4 Shelter city. Protecting citizens against air raids Samenvatting
Lex Bosman
 
1 - 19 van 19 items