Sectiedetails


Boekbesprekingen

 
Nummer Titel
 
Bulletin KNOB 116 (2017) 3 Joan. De Prix de Rome-reizen van een Amsterdamse School-architect (1907-1910). Joan Melchior van der Meij Samenvatting
Rosa Visser-Zaccagnini
 
Bulletin KNOB 116 (2017) 3 De versterkte stad Zaltbommel. 900 jaar beschermd door wallen en muren Samenvatting
Gabri van Tussenbroek
 
Bulletin KNOB 116 (2017) 3 Nieuw-West: Parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de westelijke tuinsteden Amsterdam Samenvatting
Noor Mens
 
Bulletin KNOB 116 (2017) 3 Landschapsbiografie van de Drentsche Aa & Landschapsvisie 2.0 Drentsche Aa Samenvatting
Hans Renes
 
Bulletin KNOB 116 (2017) 2 De Stijl, 100 jaar inspiratie. De Nieuwe Beelding en de internationale kunst, 1917-2017 Samenvatting
Herman van Bergeijk
 
Bulletin KNOB 116 (2017) 2 Post-War Building Materials in Housing in Brussels 1945-1975 Samenvatting
Ronald Stenvert
 
Bulletin KNOB 116 (2017) 2 Passion and Control. Dutch Architectural Culture of the Eighteenth Century Samenvatting
Kristoffer Neville
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 4 De Amsterdamse grachtengordel. Werelderfgoed sinds de Gouden Eeuw Samenvatting
Lex Bosman
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 4 De wereld van de Amsterdamse grachten Samenvatting
Lex Bosman
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 4 Amsterdams werelderfgoed. De grachtengordel na 400 jaar Samenvatting
Lex Bosman
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 4 Rumoer aan de Amstel. Het Amsterdamse stadhuis en het muziektheater 1808-1988 Samenvatting
Tim Verlaan
 
Bulletin KNOB 116 (2017) 1 Wonen in de Amsterdamse School. Ontwerpen voor het interieur 1910-1930 Samenvatting
Barbara Laan
 
Bulletin KNOB 116 (2017) 1 Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw. De rijkdom van het buitenleven in de Republiek Samenvatting
Christian Bertram
 
Bulletin KNOB 116 (2017) 1 Dijken van Nederland Samenvatting
Guus J. Borger
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 3 Tussen tent en villa. Het vakantiepark in Nederland 1920 - nu Samenvatting   PDF
Dolf Broekhuizen
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 3 Roermond. Biografie van een stad en haar bewoners Samenvatting   PDF
Willem Frijhoff
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 3 Hervonden stad 2015. 20e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen Samenvatting   PDF
Gabri van Tussenbroek
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 2 Stadhuis Rotterdam. Honderd jaar een baken in de stad Samenvatting   PDF
Mascha van Damme
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 2 ‘Also zult gijlieden dat maken’. Gebruik en ontwikkeling van bouwcontracten en bestekken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650 Samenvatting   PDF
Anna-Victoria Bognár
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 2 Landscape Biographies. Geographical, Historical and Archaeological Perspectives on the Production and Transmission of Landscapes Samenvatting   PDF
Graham Fairclough
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 2 Het winkellandschap van Amsterdam. Stedelijk structuur en winkelbedrijf in de vroegmoderne en moderne tijd, 1550-2000 Samenvatting   PDF
Freek Schmidt
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 1 Kwartiermakers in Amsterdam. Stedelijke instellingen als aanjagers van de ruimtelijke ontwikkeling, 1580-1880 Samenvatting   PDF
Gerrit Vermeer
 
Bulletin KNOB 115 (2016) 1 Toren versus traditie De worsteling van classicistische architecten met een middeleeuws fenomeen Samenvatting   PDF
Gabri van Tussenbroek
 
Bulletin KNOB 114 (2015) 4 Eclectic za Wilhelmiens. A shared Dutch built heritage in South Africa Samenvatting   PDF
Daan Lavies
 
Bulletin KNOB 114 (2015) 4 De St.-Joriskerk in Amersfoort. Een middeleeuwse kerk voor stad en kapittel Samenvatting   PDF
Merlijn Hurx
 
Bulletin KNOB 114 (2015) 4 Shelter city. Protecting citizens against air raids Samenvatting   PDF
Lex Bosman
 
1 - 26 van 26 items