Archieven

2008

Omslag

Bulletin KNOB 107 (2008) 3

Charlotte J.C. Broer en Mart W.J. de Bruijn: De tiende-eeuwse Heilig-Kruiskapel in Utrecht en haar relatie met Willibrord. Barbara Perlich en Gabri van Tussenbroek: De Valkhofkapel te Nijmegen. Nieuwe gegevens over de middeleeuwse bouwgeschiedenis. Zeno Kolks en Ben Kooij: De kerk van de Allerheiligste Drie-eenheid in Oldenzaal, bekroning op het omvangrijke oeuvre van architect Walter te Riele.
Omslag

Bulletin KNOB 107 (2008) 2

Dakloos (D-J. de Vries). Wim Hupperetz: Cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit van de historische binnenstad. Het geheugen van een straat als inspiratiebron. Hans van den Heuvel: Glazen overkapping van binnenplaatsen: Te veel zorg breekt het glas? M.S. Verweij: Transparant maar niet open: overkapping van de binnenplaats van het Provinciehuis te Groningen.
Omslag

Bulletin KNOB 107 (2008) 1

Thomas H. von der Dunk: Een Franse opsnijder in de Republiek De architect Georges-Franςois Blondel. R. Meischke en H.J. Zantkuijl: De positie van C.G.F. Giudici te Rotterdam en zijn stadhuisplan uit 1781.

2007

Omslag

Bulletin KNOB 106 (2007) 6

Redactioneel (Rob Dettingmeijer). Wim Denslagen:
Boerenbedrog. Michel Lascaris en Hans Renes: Vluchtschansen in Midden-Limburg. Boerenschansen uit de l6de en 17de eeuw als schuilplaatsen voor de plattelandsbevolking. Radboud van Beekum: Cornelis van de Linde: Bouwer voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM).
Omslag

Bulletin KNOB 106 (2007) 4-5

Architectuurgeschiedenis en bouwhistorie in Amsterdam
(Freek Schmidt). Dik de Roon: Gedragen door water. Drijvende kelders in Amsterdam en omstreken. Coert Peter Krabbe en Jos Smit: Doeltreffende schoonheid. Adriaan Willem Weissman en Lizzy Cottage (1901-1904). Gabri van Tussenbroek: De Schreierstoren van binnen en van buiten Een van de laatste restanten van de Amsterdamse stadsommuring bouwhistorisch onderzocht. Ronald Glaudemans: 'Koopmansrenaissance'. Het Amsterdamse woonhuisinterieur in de zestiende eeuw.
Omslag

Bulletin KNOB 106 (2007) 3

Wim Denslagen: Architectuur en herinnering in de middeleeuwen. K.T. Meindersma: Een kloosterdeur uit Wargum. Merlijn Hurx: Middeleeuwse 'prefab' in de Nederlanden? De Hollandse kerken van de Antwerpse loodsmeester Evert Spoorwater. R. Meischke en H.J. Zantkuijl: De Delftse stadsbrand van 1536 en de verbreiding van booggevels. Dirk J. de Vries: Beproefde gevels.
Omslag

Bulletin KNOB 106 (2007) 2

Merlijn Hurx: De zeventiende-eeuwse modernisering van het stadhuis van ‘s-Hertogenbosch. Karianne Vozza-Vandenbroucke: De geschiedenis van een herenhuis te Beverwijk. Catharina van Groningen en Frieda Heijkoop Vollenhoven: Het ontstaan van een lusthof op de Utrechtse Heuvelrug in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Omslag

Bulletin KNOB 106 (2007) 1

Dirk J. de Vries: Rake klappen in kappen. Edwin Orsel: Een fraij gesicht, het Leidse huis in de 17e eeuw. Een poging tot typologiesering. Edwin Orsel: Het leemstucplafond van Rapenburg 65 te Leiden nader beschouwd. Henk van de Schoor: Gebouwen van posterijen, telegrafie en telefonie in Leiden.

2006

Omslag

Bulletin KNOB 105 (2006) 6

Fons Asselbergs: Een KB kan worden ingetrokken. Ronald Stenvert: Naar een cultuurtopografie: Monumenten in Nederland, de serie. Erik Kleijn: Monumenten in Nederland en de Rijksdienst. Monumentenbeschrijving nu en straks. Rob Dettingmeijer: Monumenten, geschiedenis en zorg. Gabri van Tussenbroek: Architectuur- en bouwhistorisch onderzoek ten behoeve van monumentenzorg. Hans Renes: Monumenten in Nederland en de historische geografie.
Omslag

Bulletin KNOB 105 (2006) 5

Geert Medema: Pronken op de ongunstigste locatie van de stad: de Delftse poort te Rotterdam. Carry Coppée: Jan Mast, een Utrechtse beeldhouwer van grafmonumenten in de achttiende eeuw.
Omslag

Bulletin KNOB 105 (2006) 4

Restauratie en historische beeldvorming (Rob Dettingmeijer). Wim Denslagen: Tegen de stroom van de tijd. Thomas H. von der Dunk: De moeizame vormgeving van het verleden. Dirk J. de Vries: In de ban van Rembrandt, huizen en herdenkingen. M.S. Verweij: Sporadisch kleinood te Maastricht, een seinhuis naar ontwerp van Sybold van Ravesteyn (1889-1983).
Omslag

Bulletin KNOB 105 (2006) 3

H. Hundertmark: De Utrechtse Buurtoren, een tijdelijke spits voor eeuwig. W. Annema en G. de Moor: Twee concept-bestekken uit 1538 voor de bouw van een kap op een kloosterkerk te IJsselstein. Johann-Christian Klamt: Romanische Skulptur in Maastricht kritisch besehen.
Omslag

Bulletin KNOB 105 (2006) 1-2

Dirk J. de Vries: Ambachtelijk metselwerk. R. Meischke en H.J. Zantkuijl: Een tekenboekje uit 1812 en I9de-eeuwse huisplattegronden. Sabine Ticheloven: De koepelgevangenissen van J.F. Metzelaar (1886). Een onderzoek naar de herkomst van de ronde vorm. Rosa Visser-Zaccagnini: Een Hollands paleis in Limburg.

2005

Omslag

Bulletin KNOB 104 (2005) 6

Nederlandse koloniale architectuur in Azië / Dutch Colonial Architecture in Asia (Rob Dettingmeijer). Mireille van Reenen: Daendels' getemperde ambities. Een architectuurhistorische analyse van het 'Gouvernements Hotel' in Weltevreden (het huidige Jakarta). Cor Passchier: Het huis Reinier de Klerk, een voormalige buitenplaats in Jakarta. Pauline K.M. van Roosmalen: Hoop gloort. De renaissance van het gebouw van de Nederlandsch-Indische Kunstkring in Batavia (Jakarta). C.J. van Dullemen: Charles Prosper Wolff Schoemaker en de Architectuur in Nederlands-Indië. Hans Schiebroek en Marion Peters: Het Portugese- of Buitenkerkhof in Pulicat op de oostkust van India. Een oude VOC begraafplaats in ere hersteld.
Omslag

Bulletin KNOB 104 (2005) 5

Toelichting op het themanummer (Freek Schmidt). Freek Schmidt: Het architectenloze tijdperk. Ambachtslieden en amateurs in de achttiende eeuw. Geert Medema: 'Het is een stadswerk, daar word niet nagesien'. Aspecten van bouwbeleid en -praktijk van Hollandse steden gedurende de achttiende eeuw. Eva Röell: 'Altoos met ijver geteekent en bewaart'. Architectuurtekeningen van Matthias Soiron (1748-1834) als historische bron.
Omslag

Bulletin KNOB 104 (2005) 4

Toelichting op het themanummer kastelen en landhuizen (Dirk J. de Vries). Taco Hermans en Edwin Orsel: Het kasteel Onsenoort. Taco Hermans, Edwin Orsel en Elly van Soelen: Het Slot Well of het Huis van Malsen. R. Meischke en H.J. Zantkuijl: De wederopbouw van kastelen en buitenhuizen na circa 1600; met centraal het Huis te Capelle bij Rotterdam.
Omslag

Bulletin KNOB 104 (2005) 2-3

H. Hundertmark: De lappendeken van Limmen. Een bouwhistorisch onderzoek naar de bouwgeschiedenis van de Nederlands Hervormde kerk te Limmen. Dieter Nuytten: Bouwhistorisch onderzoek van de voormalige abdijschuur van Ter Doest. H. Uil en J.L.C. Weyts: Het Huis de Haene, Meelstraat 1 te Zierikzee.
Omslag

Bulletin KNOB 104 (2005) 1

Reconstructie en onderzoek (Wim Denslagen). Bart Klück: De reconstructie van een veertiende-eeuwse gevel van het Duitse Huis te Utrecht. Mayke Haaksman: De restauraties van Jan de Meijer en A.A. Kok. Paul Rem: Een nieuwe visie op de inrichting van de Salon van koningin Wilhelmina op Het Loo.

2004

Omslag

Bulletin KNOB 103 (2004) 6

Birgit Dukers: Maastrichtse vakwerkbouw - resten van een houten verleden. Birgit Dukers en Bart Klück: Venlo, verrassend middeleeuws. Ronald Stenvert: Hans Vredeman de Vries en zijn invloed: naar aanleiding van een congres.
Omslag

Bulletin KNOB 103 (2004) 5

Toelichting op het themanummer: De analyse van het bouwproces (D.J. de Vries). Mascha van Damme: Modern versus Traditioneel. Het materiaalgebruik van de bouwmeesters Cuypers en Tepe. Hugo Landheer: De restauratie van kasteel De Haar: van droom tot obsessie. Hans van den Heuvel: Manhattan aan de Eem. De ondergang van een stedenbouwkundig project uit 1989.
Omslag

Bulletin KNOB 103 (2004) 4

J.A. Mol en J. Post: De Epposteen van Rinsumageest. Karel Emmens: Een nieuwe bouwgeschiedenis voor de Nieuwstadskerk te Zutphen. Ben Kooij en Zeno Kolks: De St-Nicolaaskerk te Denekamp: klein begonnen, groot geëindigd.
Omslag

Bulletin KNOB 103 (2004) 3

Toelichting op het themanummer kloosters. Thomas Coomans: The Medieval Architecture of Cistercian Nunneries in the Low Countries. Dirk J. de Vries: Boetepredikers en de IHS-rage op gebouwen.
Omslag

Bulletin KNOB 103 (2004) 1-2

R. Meischke en H.J. Zantkuijl: De laatste oude huizen van Rotterdam. Haringvliet Zz. G. van Tussenbroek: Michiel Matthijsz Smids (Rotterdam 1626 - Berlijn 1692). Keurvorstelijk bouwmeester in Brandenburg.

2003

Omslag

Bulletin KNOB 102 (2003) 6

J.L.C. Weyts: De restauratie van het Huis Henegouwen, Fortuinstraat 14 te Bergen op Zoom. Rosa Zaccagnini-Visser: Het Abdijcomplex te Middelburg architectonisch bedrog? M.S. Verweij: De aanstaande restauratie van de Moerputtenbrug (1882-1885), kunstwerk in de voormalige Langstraatspoorlijn.
Omslag

Bulletin KNOB 102 (2003) 4-5

Introductie (W. Boerefijn). Reinout Rutte m.m.v. Ko Visser en Wim Boerefijn: Stadsaanleg in de late middeleeuwen. Over bouwpercelen, straten en standaardmaten in Elburg en enige andere steden. Wim Boerefijn: Over de ideale uitleg van de stadsstraat circa 12de-16de eeuw: Misvattingen omtrent de 'renaissance' in de stedenbouw. Jaap Evert Abrahamse: Stad op papier. Visies op de zeventiende-eeuwse stadsontwikkeling van Amsterdam. Elwin Koster: De zeventiende-eeuwse stadsuitleg van Groningen: Over de keuze van de vorm en de gedachtegang van de ingenieur. Paul Burm en Guus Borger: De stichting van Friedrichstadt in 1621. Sociale segregatie in een geplande nederzetting. Lex Bosman: Stadboek en Demerara, het ontstaan van de stadsplattegrond van Geogetown (Guyana) in de achttiende eeuw.
Omslag

Bulletin KNOB 102 (2003) 3

Catharina L. van Groningen: Maarsbergen. Van Proosdijhuis tot kasteel.
Omslag

Bulletin KNOB 102 (2003) 2

Leon Bok: De doden spreken niet, of toch...? Ypie Attema: Begraafplaatsen en kerkhoven - een stand van zaken. Heimerick Tromp en Carla Oldenburger: Over 'Engels Hout' en 'boordbedden': het spanningsveld tussen uitheemse en inheemse beplanting. Hugo Landheer en Ton Wolswijk: St. Ludwig. Strijd om een monument.
Omslag

Bulletin KNOB 102 (2003) 1

Toelichting themanummer Platform Mariaplaats. Annemieke Kylstra-Wielinga: De jas van het onderzoek ofwel de weg naar het behoud van onze monumenten. Wim Meulenkamp, Eric Blok en Theo Wit: De cementrustieke brug van kasteel De Haar, een gemiste kans. Jan van der Hoeve: Het Blokhuis te Harlingen, Weeshuisstraat 1. Dirk J. de Vries: Onbekend erfgoed in het buitengebied en de voorsteden. Flora van Regteren Altena: Historische Behangsels: een teken aan de wand. Jean Penders: Wie weet is het halve werk al gedaan. Wordt het Utrechts Documentatiesysteem een nationaal kennisinstituut?

2002

Omslag

Bulletin KNOB 101 (2002) 6

Thomas Coomans: De middeleeuwse bedelordearchitectuur in Nederland. R. Meischke: De 'meesters van het steenwerck' en de Sint-Laurenskerk te Rotterdam.
Omslag

Bulletin KNOB 101 (2002) 5

Oscar F. Hefting: Fort Oranje boven. Inventarisatie van historische en archeologische informatie met betrekking tot Fort Oranje in 'Hollantsch Brasil'. Hannedea C. van Nederveen Meerkerk: Twee Zeeuwse forten. Van der Dussen en Ghijsseling, de forten van twee Zeeuwse kooplieden op Brasielsche kust. Hannedea C. van Nederveen Meerkerk: Projeto Trilha dos Hollandeses. De geschiedenis van een soldatenpad en zijn bruggetje.
Omslag

Bulletin KNOB 101 (2002) 3-4

Catharina L. van Groningen: Het slot Zeist en zijn bewoners vanaf 1745 tot 1924.
Omslag

Bulletin KNOB 101 (2002) 2

J.J. Jehee: De plaats van de grote zaal in het Oost-Indisch Huis te Amsterdam: Wat zegt het gebouw nu zelf? Marthe Stallenberg: Een Leidse studentenkamer belicht. De schouw aan de Nieuwe Rijn. Willem Jan Pantus: Van magnum opus tot patronaatsgebouw en weer terug. Problemen en oplossingen bij de restauratie van de Kleine Zaal van Concertgebouw 'De Vereeniging' te Nijmegen.
Omslag

Bulletin KNOB 101 (2002) 1

Rob Dettingmeijer: De kerk uit het midden: van godshuis tot 'een of ander huis'. Het belang van de kerken in de Wederopbouw. Christina Sanoll: Freiluftschulen.

2001

Omslag

Bulletin KNOB 100 (2001) 6

Wijnand Bloemink: De klokkentoren op het kerkhof. Bouwhistorisch onderzoek van de restanten van een laat-middeleeuwse klokkentoren bij de N.H. Kerk in 's-Heerenberg. Wies van Leeuwen: Het Rijksmuseum, van romantische illusie tot museum met toekomst.
Omslag

Bulletin KNOB 100 (2001) 4-5

Thomas H. von der Dunk: Sturm en het stadhuis. Een Duits architectuurdocent corrigeert het werk van Jacob van Campen en Jacob Roman. Thomas H. von der Dunk en Freek H. Schmidt: Petrus Camper en Jacob van Campen. Een polemiek uit 1767 met Cornelis Ploos van Amstel inzake het stadhuis van Amsterdam.
Omslag

Bulletin KNOB 100 (2001) 3

E.H. Mattie en C. van Soestbergen: Het Oost-Indisch Huis te Amsterdam: problemen bij de reconstructie van een historisch interieur. C.S. Oldenburger-Ebbers en L. Reiman: Nogmaals Petersburg langs de Vecht. Een vergelijking tussen twee plattegronden voor deze buitenplaats uit de Collectie Beudeker en uit de Collectie van Peter de Grote. G. ten Caat en W. Frisart: Dudok - Noorderbegraafplaats in Hilversum. Het is niet alles geel wat er blinkt. Wim Denslagen: The artificial life of heritage.
Omslag

Bulletin KNOB 100 (2001) 2

G. van Tussenbroek: Belgisch marmer in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden (1500-1700). Dirk J. de Vries: Jelis Knijff en Jelis Jelissen, kistenmaker in Zwolle en beeldsnijder in Kampen.
Omslag

Bulletin KNOB 100 (2001) 1

Inleiding bij het themanummer (Koen Ottenheym). Petra Sophia Zimmermann: Hans Vredeman de Vries - ein 'uomo universale'? Krzysztof Gronowicz: The Pictures of Hans Vredeman de Vries in the Council's Grand Chamber of the Main City Town Hall in Gdansk. Christopher Heuer: Between the Histories of Art and Architecture: Critical Reception of Hans Vredeman de Vries.

2000

Omslag

Bulletin KNOB 99 (2000) 6

R. Meischke: Beschouwingen rond de huizencollectie van de Vereniging Hendrick de Keyser. Sanne Alberts: Oudegracht 288 in Utrecht: de groei van een middeleeuws koopmanshuis. Kees Kaldenbach: Het Straatje van Johannes Vermeer: Nieuwe Langendijk 22-26? Een kunsthistorische visie op een archeologisch en bouwhistorisch onderzoek.
Omslag

Bulletin KNOB 99 (2000) 5

René Hoppenbrouwers: De Stichting Restauratie Atelier Limburg. Conservering, restauratie, onderzoek en restauratie-opleiding. Angélique Friedrichs: De verfdwarsdoorsnedc bij het onderzoek van de historische binnenruimte. 'Persbrokaat' op steen. Elsbeth Geldhof: Samenhang in het interieur: de restauratie van de ontvangstkamer van de pastorie te Kockengen. Nico van der Woude: Oud-Amelisweerd. Doornroosje gerestaureerd. Edwin Verweij: Het Hodsonhuis in Haarlem, onderzoek aan de achttiende-eeuwse Blauwe Zaal. Mariël Polman en Mathijs de Keijzer: Duikers kleur- en materiaalgebruik. Het kleurpalet van de Derde Ambachtschool vergeleken met Cineac, Zonnestraal en Gooiland.

41 - 80 van 339 items     << < > >>