Auteursdetails

Bognár, Anna-Victoria

  • BULLETIN KNOB 115 (2016) 2 - Boekbesprekingen
    ‘Also zult gijlieden dat maken’. Gebruik en ontwikkeling van bouwcontracten en bestekken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650
    Samenvatting