[1]
Oosterman, A. 2010. Architectuur en monument. Bulletin KNOB. 109, 4 (aug. 2010), 146–148. DOI:https://doi.org/10.7480/knob.109.2010.4.134.