[1]
Rutte, R. en Vannieuwenhuyze, B. 2014. Stadswording in de Lage Landen van de tiende tot de vijftiende eeuw. Een overzicht aan de hand van vijfhonderd jaar ruimtelijke inrichting. Bulletin KNOB. 113, 3 (sep. 2014), 113–131. DOI:https://doi.org/10.7480/knob.113.2014.3.830.