[1]
Koster, E. 2003. De zeventiende-eeuwse stadsuitleg van Groningen: Over de
 keuze van de vorm en de gedachtegang van de ingenieur. Bulletin KNOB. 102, 4-5 (sep. 2003), 163–169. DOI:https://doi.org/10.7480/knob.102.2003.4-5.303.