(1)
Kockerols, H. Het Praalgraf Van Roermond. Archeologie Van Een Tombe. KNOB 2016, 115, 18-33.