(1)
Taverne, E. Het Stedebouwkundig Monument. KNOB 1989, 88, 17-21.