(1)
van Dijk, S. ‘Europeesche woningtoestanden’; Volkswoningbouw Op Curaçao in Beleid En Praktijk. KNOB 1993, 92, 30-31.