(1)
Weyts, J. De Restauratie Van Het Huis Henegouwen,
 Fortuinstraat 14 Te Bergen Op Zoom. KNOB 2003, 102, 201-206.