(1)
Koster, E. De Zeventiende-Eeuwse Stadsuitleg Van Groningen: Over de
 Keuze Van De Vorm En De Gedachtegang Van De Ingenieur. KNOB 2003, 102, 163-169.