(1)
Mol, H.; Post, J. De Epposteen Van Rinsumageest. KNOB 2004, 103, 109-121.