(1)
Meischke, R.; Zantkuijl, H. J. Een Tekenboekje Uit 1812 En 19de-Eeuwse Huisplattegronden. KNOB 2006, 105, 15-22.