(1)
Reyniers, L.; Wouters, I.; Van de Voorde, S. Van Kunstobject Tot Bouwafval: Het Stedelijk Beleid Rond Afbraakmaterialen in Brussel (1860-1940). KNOB 2024, 123, 18-35.