de Vries, D. J. (2016). Uit de schaduw van Hendrick de Keyser. Gerrit Lambertsen van Cuilenborch (1597-1657), beeldhouwer en bouwmeester. Bulletin KNOB, 115(2), 57–79. https://doi.org/10.7480/knob.115.2016.2.1408