Bognár, A.-V. (2016). ‘Also zult gijlieden dat maken’. Gebruik en ontwikkeling van bouwcontracten en bestekken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650. Bulletin KNOB, 115(2), 100-102. https://doi.org/10.7480/knob.115.2016.2.1410