Bobbink, I., & Pouderoijen, M. (2017). De ruggengraat van het laagland. De boezem als schakel in de cultuurhistorische samenhang van het veengebied. Bulletin KNOB, 116(3), 123–138. https://doi.org/10.7480/knob.116.2017.3.1849