de Vries, D. J. (2017). Een vertekend beeld? Opnieuw de toeschrijving van de dolhuisvrouw. Bulletin KNOB, 116(3), 139–149. https://doi.org/10.7480/knob.116.2017.3.1850