Berkhout, L. (2017). Jan van der Groen, hovenier van de Prins van Oranje. Nieuwe archiefgegevens over zijn leven. Bulletin KNOB, 116(2), 67–77. https://doi.org/10.7480/knob.116.2017.2.1827