Smit, E. (2018). Het verhaal van een andere tekenwijze. De structuralistische architectuurtekening in Het Speelhuis van Piet Blom. Bulletin KNOB, 117(2), 80–103. https://doi.org/10.7480/knob.117.2018.2.2453