Abrahamse, J. E., & Feiken, R. (2019). Driftig veen en onderaards bos: Nicolaas Witsen, het landschap van Amstelland en de grondbeginselen van de moderne geologie. Bulletin KNOB, 118(1), 33–54. https://doi.org/10.7480/knob.118.2019.1.3714