Stenvert, R. (1989). Het gebruik van de computer en Computer-Aided Design bij architectuurhistorisch onderzoek. Bulletin KNOB, 88(4), 7–14. https://doi.org/10.7480/knob.88.1989.4.565