Taverne, E. (1989). Het stedebouwkundig monument. Bulletin KNOB, 88(3), 17–21. https://doi.org/10.7480/knob.88.1989.3.558