Peeters, J., & Fleurbaay, E. (1989). 16de- en 17de-eeuwse topografische voorstellingen en het standpunt van de kunstenaar. Bulletin KNOB, 88(5), 30–41. https://doi.org/10.7480/knob.88.1989.5.574