Dijkstra, T. (1990). Historische continuïteit en stadsontwikkeling (bijdragen aan de KNOB-studiedag ’Holland op zijn hoogst’): Op de hoogte langs het IJ. Bulletin KNOB, 89(6), 16–17. https://doi.org/10.7480/knob.89.1990.6.536