Smook, R. A. (1990). Historische continuïteit en stadsontwikkeling (bijdragen aan de KNOB-studiedag ’Holland op zijn hoogst’): Megalomanie van de kleinburgerlijkheid of losbandig conceptueel denken in de Nederlandse stedebouw. Bulletin KNOB, 89(6), 17–18. https://doi.org/10.7480/knob.89.1990.6.537