van Dijk, S. (1993). ‘Europeesche woningtoestanden’; Volkswoningbouw op Curaçao in beleid en praktijk. Bulletin KNOB, 92(1-2), 30–31. https://doi.org/10.7480/knob.92.1993.1-2.504