Glaudemans, R. A., & van der Hoeve, J. A. (1995). De Berckepoort in Dordrecht; De praktische toepassing van bouwhistorisch onderzoek (ontleding) in het ontwerpproces. Bulletin KNOB, 94(5), 156–162. https://doi.org/10.7480/knob.94.1995.5.467