Rutte, R. (1996). Middeleeuwse nieuwe steden in Nederland. Aanzet tot een onderzoek naar oorsprong, verspreiding en betekenis. Bulletin KNOB, 95(6), 189–202. https://doi.org/10.7480/knob.95.1996.6.442