Rutte, R., & Vannieuwenhuyze, B. (2014). Stadswording in de Lage Landen van de tiende tot de vijftiende eeuw. Een overzicht aan de hand van vijfhonderd jaar ruimtelijke inrichting. Bulletin KNOB, 113(3), 113–131. https://doi.org/10.7480/knob.113.2014.3.830