Kieft, G. (2014). De Medusa in de aegis van Hendrick de Keyser. Vorm en functie van een ornament op het grafmonument van Willem van Oranje (1614-1623). Bulletin KNOB, 113(3), 132–144. https://doi.org/10.7480/knob.113.2014.3.846