Cordfunke, E., van der Borg, K., & Maat, G. (1998). De skeletten uit het grafmonument te Rijnsburg: een hernieuwd onderzoek. Bulletin KNOB, 97(1), 1–14. https://doi.org/10.7480/knob.97.1998.1.398