Polman, M. G., & de Keijzer, M. (2000). Duikers kleur- en materiaalgebruik. Het kleurpalet van de Derde Ambachtschool vergeleken met Cineac, Zonnestraal en Gooiland. Bulletin KNOB, 99(5), 199–206. https://doi.org/10.7480/knob.99.2000.5.385