Meischke, R. (2000). Beschouwingen rond de huizencollectie van de Vereniging Hendrick de Keyser. Bulletin KNOB, 99(6), 213–225. https://doi.org/10.7480/knob.99.2000.6.387