Weyts, J. (2003). De restauratie van het Huis Henegouwen,
 Fortuinstraat 14 te Bergen op Zoom. Bulletin KNOB, 102(6), 201–206. https://doi.org/10.7480/knob.102.2003.6.306