Koster, E. (2003). De zeventiende-eeuwse stadsuitleg van Groningen: Over de
 keuze van de vorm en de gedachtegang van de ingenieur. Bulletin KNOB, 102(4-5), 163–169. https://doi.org/10.7480/knob.102.2003.4-5.303