Burm, P., & Borger, G. J. (2003). De stichting van Friedrichstadt in 1621. Sociale segregatie
 in een geplande nederzetting. Bulletin KNOB, 102(4-5), 170–185. https://doi.org/10.7480/knob.102.2003.4-5.304