van Reenen, M. (2005). Daendels’ getemperde ambities. Een architectuurhistorische analyse van het ’Gouvernements Hotel’ in Weltevreden (het huidige Jakarta). Bulletin KNOB, 104(6), 198–206. https://doi.org/10.7480/knob.104.2005.6.266