van Groningen, C. L., & Heijkoop, F. (2007). Vollenhoven. Het ontstaan van een lusthof op de Utrechtse Heuvelrug in de eerste helft van de negentiende eeuw. Bulletin KNOB, 106(2), 78–89. https://doi.org/10.7480/knob.106.2007.2.285