Hurx, M. (2015). De St.-Joriskerk in Amersfoort. Een middeleeuwse kerk voor stad en kapittel. Bulletin KNOB, 114(4), 260-262. https://doi.org/10.7480/knob.114.2015.4.1171