van der Weele, P., & Rutte, R. (2021). Waarom die vorm en oriëntatie van Borssele? Herkomst en betekenis van een Zeeuwse dorpsplattegrond uit de vroege zeventiende eeuw. Bulletin KNOB, 120(1), 1–13. https://doi.org/10.48003/knob.120.2021.1.707