Rutte, R., & van Mil, Y. (2022). Stedenpatronen rondom de Noordzee van de dertiende tot en met de eenentwintigste eeuw. Bulletin KNOB, 121(3), 22–41. https://doi.org/10.48003/knob.121.2022.3.758