Rots, S. (2022). Architect Jan Sterenberg en het wonen in de jaren ’70: Groeikernen en woonmilieus. Bulletin KNOB, 121(3), 61–63. https://doi.org/10.48003/knob.121.2022.3.762