van Tussenbroek, G. (2015). ‘De droechste waegescotten, die ghij weet te becomen’: De gedifferentieerde houtmarkt voor 1800 en de wisselwerking tussen aanbod, vraag en toepassing. Bulletin KNOB, 114(3), 170–185. https://doi.org/10.7480/knob.114.2015.3.1008