Hurx, M., Röell, E., & Somer, K. (2022). Voorwoord. Bulletin KNOB, 121(4), 1–3. https://doi.org/10.48003/knob.121.2022.4.772