van Tussenbroek, G. (2023). De eeuw van de grote reparaties: Funderingsherstel en andere constructieve ingrepen in Amsterdam in de vroegmoderne tijd. Bulletin KNOB, 122(1), 1–19. https://doi.org/10.48003/knob.122.2023.1.775