de Vries, D. J. (2015). Uit ander hout gesneden: Veranderend houtgebruik in de zestiende en zeventiende eeuw. Bulletin KNOB, 114(3), 186–202. https://doi.org/10.7480/knob.114.2015.3.1009